Brankári
Pascal
Polaček
Matúš
Murín
Francesco
Briscoli
Útočníci
Juraj
Vaščák
Peter
Dovala
Ján
Vitko
Alex Ján
Pavličko
Raphael
Černý
Ján
Drevko
Tobiáš
Cimerman
jakub
Slebodník
Martin
Husár
Marko
Šimo
Hugo
Barla
Adam
Chalányi
Simon
Orolín
Michal
Tropp
Noel
Cehuľa