Brankári
Frederika
Pajonková
Záložníci
Karolína
Kubošiová
Ľudmila
Kočišová
Gabriela
Talárová
Tamara
Ordzovenská
Martina
Urbanová
Zuzana
Voščeková
Jana
Šoltésová
Marcela
Šlahorová
Ema
Martonová
Alexandra
Kromková
Adriana
Sabová
Ema
Kunová
Obrancovia
Katarína
Vinceková
Sára
Jackovičová
Timea
Javoreková
Veronika
Barillová
Gabriela
Luščíková
Mariana
Kredatusová
Miriama
Poláčeková
Jana
Sedláková
Anna
Šmajdová
Útočníci
Lívia
Potengová
Alexandra
Petruľová
Ema
Marková
Lenka
Krajňaková
Mária
Olekšáková