Brankári
Adrián
Knurovský
Marián
Šingliar
Marko
Deronja
Obrancovia
Erik
Alexy
Tomáš
Gajan
Peter
Pitoňák
Erik
Šuľa
Miroslav
Richtarčík
Rastislav
Barabas
Záložníci
Marián
Ferenc
Mario
Tropp
Jakub
Vígľaš
Jozef
Tropp
Peter
Vernarec
Adam
Hudaček
Daniel
Kuzár
Lukáš
Urbanič
Daniel
Abrahamovský
Dávid
Gallovič
Anton
Kočiš
Miroslav
Daško
Dávid
Škyrta
Samuel
Kačmarčík
Peter
Dragoš
Tomáš
Kočiš
Leo
Petrovský
Duje
Medak
Michal
Horodník
Útočníci
Michal
Mičko
Daniel
Dubec
Marko
Lukáč
Andrej
Chromčo
Róbert
Ujčík
Viktor
Maťaš