Brankári
Ján
Malec
Róbert
Huszárik
Adrián
Knurovský
Martin
Lipčák
Obrancovia
Ján
Hatok
Vladislav
Palša
Tomáš
Peciar
Slavomír
Kica
Ľubomír
Jurčo
Erik
Šuľa
Záložníci
Szymon Stanisław
Gruca
Miroslav
Daško
Miroslav
Poliaček
Marián
Ferenc
Rudolf
Bilas
Mário
Kurák
Viktor
Maťaš
Dávid
Gallovič
Jozef
Tropp
Peter
Lupčo
Jusufi
Plumb
Norbert
Jochman
Jakub
Vígľaš
Jakub
Hric
Jozef
Kapláň
Duje
Medak
Lukáš
Tóth
Vladimír
Kukoľ
Útočníci
Róbert
Ujčík
Marko
Lukáč
Samuel
Lipták
Alekos
Alekou
Stanislav
Šesták
Jakub
Šašinka